Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a www.salvuspatika.hu webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A webáruház nem vetette alá magát magatartási kódexnek.

 

Az adatkezelő megnevezése:

Név: InWinE Kft.

Székhely: 1096 Budapest, Haller utca 2.

Cégjegyzék szám: 01-09-295405

Adószám: 25903735-2-42

Adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban van, válaszra várunk

E-mail cím: info@salvuspatika.hu

Kérjük , elsődlegesen email elérhetőségünket használják kapcsolatfelvétel céljából!

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az InWinE Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap(webbolt) használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Webshopunk papír alapú számlázásról elektronikus számlázásra váltott.
Az e-számlát nem kell kinyomtatni és postázni sem. Az e-számlát sem a küldőnek, sem a vevőnek nem kell kinyomtatnia, elég azt a számítógépen tárolni.
Ha másként nem rendelkeznek, akkor a bizonylatot 5 évig meg kell őrizni.
Az elektronikus számlázás miatt, a rendelés folyamán, mindenképpen szükség van egy valós emailcím megadására, mind telefonos, mind webes rendelés esetén!

 

Adatkezelés célja:

Az InWinE Kft. adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása, illetve a hírlevélre feliratkozott felhasználók részére hírlevelek küldése.

 

Személyes adatok köre:

Az áruházban regisztráció nélküli vásárlás során a Vásárlónak az alábbi adatokat kell

megadnia: teljes név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám (mobil vagy vezetékes). Vásárlónak regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia:

teljes név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám (mobil vagy vezetékes).

Előjegyzés, előrendelés esetén: név, e-mail cím, telefonszám (mobil vagy vezetékes).

Hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell a Vásárlónak megadni: név, e-mail cím.

Adatkezelési alapelvek

Az InWinE Kft. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő, Szolgáltató), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

- Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;

- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.

törvény;

- Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;

- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

- Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a www.salvuspatika.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A www.salvuspatika.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

 

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes

személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre

vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető

azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több

fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező

alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]

A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím

tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

 

Az adatkezelés jogalapja

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes

adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. Törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott

esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő az InWinE kft. megrendeléshez

kötelezően előírt adatait kezelje.

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az

általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az

oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

 

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes

adatainak helyesbítését, illetve törlését. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

 

E-mailen: KÉREM TÖLTSE KI

Postai úton: KÉREM TÖLTSE KI

 

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az

adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától

számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a  tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználás az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

 

Adatkezelés időtartama:

A Vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig

tart. Az üzemeltető az adatokat időbeli korlátozás nélkül tárolja, de a felhasználók által jelzett

írásos törlési kérelem beérkezését követően 3 munkanapon belül törli. Az üzemeltető az egyes

felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit

fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

 

Az adatokat megismerő személyek köre:

A webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésre bocsátott személyes

adatokat elsősorban InWinE Kft. valamint a belső munkatársai

jogosultak megismerni. Az InWinE kft. az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, ezalól kivételt képez a megrendelés feldolgozása, kiszállítása (a futárszolgálat igénybe vétele a megrendelés kézbesítéséhez), pénzügyi elszámolása, könyvelése, illetve a webáruház üzemeltetése során felmerülő szükséges esetek.

Az InWinE Kft. a honlap ( webbolt) üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából (pl. futárszolgálat) adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a InWinE Kft.-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Az InWinE Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók,adatkezelők megnevezése:

·         ShopRenter.hu Kft. tevékenysége: szerver, tárhely, cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

·         Express One futárszolgálat: 1239 Budapest Európa utca 12
Az adattovábbítás célja: a megrendelt termékek házhoz szállítása,
Továbbított adatok köre: az a számlán feltüntetett vevői adatok (név, szállítási, és számlázási cím)
Az adattovábbítás jogalapja: az adattovábbítás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél.

·         GLS futárszolgálat 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
Az adattovábbítás célja: a megrendelt termékek házhoz szállítása,
Továbbított adatok köre: az a számlán feltüntetett vevői adatok (név, szállítási, és számlázási cím)
Az adattovábbítás jogalapja: az adattovábbítás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél.

·         Clear Admin Software Kft. Székhelye: 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 14

·         Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em.
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: az elektronikus számlák kiállításáshoz szükséges rendszer szolgáltatása

·         Bairon A Bariont a Barion Payment Zrt. fejlesztette és üzemelteti.

Székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.
Helpdesk: +36 1 464 70 99

Cégjegyzékszám: 01-10-048552

A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD) megfelelően.

Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013 | Intézményazonosító: 25353192

Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014

·       MediaCenter Hungary Kft., Cím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u.3. II/6.

·       PAND Accountant Betéti Társaság
Cégjegyzékszám    01 06 795715
Cím    1203 Budapest, Topánka utca 14. 3. emelet 21.
 

 

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben

kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruházban leadott megrendelésből készült

számla adatai a rendelés leadása során megadott adatokkal rögzítésre és megőrzésre kerülnek

a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

 

Adatok módosítása:

Vásárló adatainak módosítását az alábbiakban részletezett módon kérhet, illetve végezheti el

saját maga:

Vásárló kérheti a InWinE  Kft -t személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy hibásan megadott adatok, elütések helyesbítése). A módosítást a InWinE Kft. írásbeli igény benyújtását követően hajt végre. A módosítási igényt

az info@salvuspatika.hu e-mail címre lehet jelezni.

 

A regisztrált Vásárló személyes adatait a webáruházba történt bejelentkezést követően önmaga is tudja módosítani az „Adatok módosítása" menüpontra kattintva.

Hírlevélről történő leiratkozást a Vásárló elvégezheti a hírlevelekben található leiratkozási

linkre kattintva automatikusan, vagy törlési kérelmét küldheti a

info@salvuspatika.hu e-mail címre is.

 

Az adatkezelésben érintettek jogai:

A Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni az InWinE Kft.

által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, valamint bármikor módosíthatja azokat az

ÁSZF-ben meghatározott módon. Az InWinE Kft. a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az InWinE Kft. a Vásárló kérelmének benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Vásárló bármikor jogosult kérni adatainak törlését a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Az InWinE Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli jogszabályok) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az InWinE Kft. a jogszabályban meghatározott, szükséges időtartamig megőrzi.

 

A Vásárló a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: InWinE Kft. 

Székhely: 1096 Budapest Haller utca 2.

E-mail cím: info@salvuspatika.hu

 

A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az InWinE Kft. munkatársaihoz fordulhat a a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Továbbá a Vásárló kérheti adatainak zárolását. Az InWinE kft. zárolja a Vásárló személyes adatait, ha a Vásárló ezt kéri vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, valamint mindazokat az érintetteket

értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Ez az értesítés

mellőzhető, ha az az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha a InWinE Kft. a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, akkor a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban közli a Vásárlóval a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Továbbá a Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az InWinE kft. a tiltakozást a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottságát érintően döntést hoz, és a döntéséről a Kérelmezőt írásban tájékoztatja

 

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből

bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs

rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban

technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az

adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák

készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A

naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem

kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Anonim látogatóazonosító („cookie”) elhelyezése Az anonim látogatóazonosító („cookie”,

„süti”) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat,

melyet a webszerver a látogató számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában

semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére

alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt. A

Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás (belépés)

funkció nem működik, ha a cookie-k elfogadása a böngészőben tiltva van.

A rendszer a következő helyeken használ követőket a következő élettartammal. Ezek közül

több csak bizonyos funkciók bekapcsolása esetén használatos.

1. folyamat azonosítók (session, pénznem, stb...) - böngésző bezárása

2. explicit tartalom - böngésző bezárása

3. forrás azonosító - 60 nap

4. utoljára megtekintett termékek - 60 nap

5. ajánlott termékek - 60 nap

6. mobil verzió, design váltás - 365 nap

7. kosár eltárolása - 365 nap

 

Vásárló regisztráció

Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás

alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és

szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi

belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A

hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a

rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az

azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló

adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve

hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük

megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön

számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó emailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást

töröljön a regisztrációs adatbázisból.

 

Hírlevél igénylés

Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a

látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail

címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az

üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor

törölhető. A hírlevel feliratkozást törvényi előírások miatt minden esetben meg kell erősíteni

a vásárlónak, ehhez egy e-mailt küldünk a vásárlónak, amiben egy linkre kell kattintania. A

nem megerősített feliratkozásokat hét munkanap várakozás után töröljük. Természetesen, ha

kívánja, újra fel tud iratkozni. Áruházunkban a Webgalamb szoftvert használjuk.

 

Vélemény írása

Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés

elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az

e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékkel kapcsolatos vélemény

nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

 

Kapcsolat, Jogorvoslat

Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja az "Információk" oldalon. Bármilyen

felmerülő kérdésben az ott található elérhetőségeken tud az üzemeltetőhöz fordulni. Ha a

vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szerint járhat el. (Itt olvasható: http://www.naih.hu/files/Infotv-_MO.pdf )

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóságnál (NAIH) lehet élni:

Cím:1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Posta cím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:+36 (1) 391-1400

Fax:+36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Az InWinE Kft. ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát

még azelőtt tisztázzon, hogy ügyfeleinek hatósághoz kelljen fordulnia.

 

Módosítva: 2021. Augusztus 27.